Privacyverklaring

Aannemersbedrijf J.M. Putter respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Transparantie over de manier waarop Aannemersbedrijf met persoonsgegevens omgaat, staat daarbij voorop.

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze werknemers en zakelijke partners, die diensten voor of namens Aannemersbedrijf verlenen, uitsluitend de persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor redenen die in de wet staan beschreven.

Contactgegevens

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Aannemersbedrijf J.M. Putter
Molenwerf 12A, 1911 DB te Uitgeest
E-mailadres: info@putter.nl
Telefoonnummer: 0251-312500

Persoonsgegevens die wij verwerken

Aannemersbedrijf J.M. Putter verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres, postcode en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Delen van persoonsgegevens met derden

Aannemersbedrijf J.M. Putter verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Doel verwerking persoonsgegevens

Aannemersbedrijf J.M. Putter verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Communicatie: het maken van een afspraak en om u te kunnen bellen of e-mailen voor de uitvoering van onze dienstverlening;
 • Uitvoering van een overeenkomst: nakomen van een contractuele verplichting, aflevering goederen en diensten, verzending en verwerken facturen, afhandeling betaling;

Aannemersbedrijf J.M. Putter verzamelt uw persoonsgegevens volgens de volgende wettelijke grondslagen:

 • Wanneer u specifiek toestemming geeft voor de verwerking;
 • Uitvoering van een overeenkomst of leveren van diensten;
 • Waar Aannemersbedrijf J.M. Putter moet voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Noodzakelijk gerechtvaardigd belang van Aannemersbedrijf J.M. Putter;

Solliciteren bij Aannemersbedrijf J.M. Putter

Gaat u solliciteren, dan verzamelt Aannemersbedrijf diverse gegevens zoals:

 • Naam, voornamen, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats telefoonnummer, e-mailadres en andere gegevens om met u te kunnen communiceren;
 • Opleidingen, cursussen en/of stages;
 • Eventuele gegevens met betrekking tot de functie, zoals curriculum vitae, Verklaring omtrent Gedrag, getuigschriften e.d.

Bewaren persoonsgegevens

Aannemersbedrijf J.M. Putter bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In geval wij uw persoonsgegevens hebben ontvangen om onze dienstverlening aan u te kunnen uitvoeren, hebben wij uw gegevens in ieder geval nodig zolang de overeenkomst loopt. Ook na beëindiging van de overeenkomst, voor de afhandeling van eventuele vragen, onderhoud en nazorg. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Aannemersbedrijf J.M. Putter neemt geen geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aannemersbedrijf J.M. Putter en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@putter.nl.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Aannemersbedrijf J.M. Putter wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Aannemersbedrijf J.M. Putter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of u heeft aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons bedrijf of e-mail info@putter.nl

Website bezoek

Op onze website www.putter.nl worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden. Wij maken geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Contact privacyverklaring

Wilt u contact met ons opnemen of heeft u vragen over de privacyverklaring, dan kan dat per e-mail of telefoon.