Werkwijze

De projecten worden binnen Putter gecoördineerd door een projectleider, een werkvoorbereider en een uitvoerder die samen verantwoordelijkheid voor het project dragen. Deze projectbeheersing is opgedeeld in een voorbereidingsfase met proactieve kwaliteitschecks en vastleggen van leveringsmomenten en een uitvoeringsfase met strakke planning, financiële bewaking en heldere en korte communicatielijnen. Met opdrachtgevers, bouwers en architecten maar ook met belanghebbenden in de directe omgeving van het bouwproject.